O nás

Plutko s.r.o.

      sídli v meste Michalovce. Firma pôsobí od svojho založenia v roku 2004 ako výrobca dopravného značenia. Rast firmy do dnešnej podoby je podmienený nepretržitým technickým vývojom a dostatočnými skladovacími priestormi v arealy firmy. Cieľom je trvalé zabezpečenie požadovanej kvality nami vyrábaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť certifikácie výrobkov v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov.

 • spokojnosť zákazníka je rozhodujúcim meradlom hodnotenia kvality
 • pracovníkom firmy neplatí vrcholový manažment, ale spokojný zákaznik
 • potvrdením kvality sú vracajúci sa spokojní zákazníci

Naša spoločnosť Vám ponúka

 • kompletnú dodávku zvislých dopravných značiek a príslušenstva
 • kompletnú dodávku výstražných svetelných signalizačných zariadení a bezpečnostných systémov na pozemných komunikáciach
 • bezkonkurenčné ceny
 • kvalitu, ktorej dôkazom sú Certifikáty zhody o stavebných výrobkoch ISO 9001:2000
 • dodacie termíny presne podľa dohody s objednávateľom
 • osadenie dopravných značiek rôznych rozmerov
 • doprava: zabezpečíme dopravu Vami objednaného tovaru vlastnými prostriedkami
 • platba za dodaný tovar: dohodou medzi dodávateľom a objednávateľom
 • projekčnú činnosť
 • zapožičiavanie ZDZ a dopravných zariadení
 • montáž a predaj spomaľovacích prahov                                                                 
 • výrobu kovových snehových zábran a bahenných košov

Ing. Juraj Plutko
konateľ