Dopravné značenie

 • kompletnú dodávku zvislých dopravných značiek a príslušenstva
 • kompletnú dodávku výstražných svetelných signalizačných zariadení a bezpečnostných systémov na pozemných komunikáciach
 • bezkonkurenčné ceny
 • kvalitu, ktorej dôkazom sú Certifikáty zhody o stavebných výrobkoch ISO 9001:2000
 • dodacie termíny presne podľa dohody s objednávateľom
 • osadenie dopravných značiek rôznych rozmerov
 • doprava: zabezpečíme dopravu Vami objednaného tovaru vlastnými prostriedkami
 • platba za dodaný tovar: dohodou medzi dodávateľom a objednávateľom
 • projekčnú činnosť
 • zapožičiavanie ZDZ a dopravných zariadení
 • montáž a predaj spomaľovacích prahov
 • výrobu kovových snehových zábran a bahenných košov
Uvod
 • spokojnosť zákazníka je rozhodujúcim meradlom hodnotenia kvality
 • pracovníkom firmy neplatí vrcholový manažment, ale spokojný zákaznik
 • potvrdením kvality sú vracajúci sa spokojní zákazníci

Referencie

Partneri