SVETELNÁ SIGNALIZÁCIA

Zabezpečujeme predaj
a prenájom halogénovej
a LED-diódovej mobilnej semaforovej súpravy

Novinky

Certifikáty

Blíži sa zima
< 1 2 3 4 >

O spoločnosti

Plutko s.r.o.

     sídli v meste Michalovce. Firma pôsobí od svojho založenia v roku 2004 ako výrobca dopravného značenia. Rast firmy do dnešnej podoby je podmienený nepretržitým technickým vývojom a dostatočnými skladovacími priestormi v arealy firmy. Cieľom je trvalé zabezpečenie požadovanej kvality nami vyrábaných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť certifikácie výrobkov v súlade s požiadavkami príslušných legislatívnych predpisov.

 •   spokojnosť zákazníka je rozhodujúcim meradlom hodnotenia kvality
 •   pracovníkom firmy neplatí vrcholový manažment, ale spokojný zákaznik
 •   potvrdením kvality sú vracajúci sa spokojní zákazníci

 

Naša spoločnosť Vám ponúka

 • kompletnú dodávku zvislých dopravných značiek a príslušenstva
 • kompletnú dodávku výstražných svetelných signalizačných zariadení a bezpečnostných systémov na pozemných komunikáciach
 • bezkonkurenčné ceny
 • kvalitu, ktorej dôkazom sú Certifikáty ISO 9001
 • dodacie termíny presne podľa dohody s objednávateľom
 • osadenie dopravných značiek rôznych rozmerov
 • doprava: zabezpečíme dopravu Vami objednaného tovaru vlastnými prostriedkami
 • platba za dodaný tovar: dohodou medzi dodávateľom a objednávateľom
 • projekčnú činnosť
 • zapožičiavanie ZDZ a dopravných zariadení
 • montáž a predaj spomaľovacích prahov                                                                 
 • výrobu kovových snehových zábran a bahenných košov

                                                                                                         Ing. Juraj Plutko
                                                                                                                konateľ